Studenci UKW wioślarskimi Mistrzami Polski! (2024)

18 maja 2024 r na bydgoskim Torze Regatowym w Brdyujściu, odbyły się finały Akademickich Mistrzostw Polski w Wioślarstwie, które od kilku już dobrych lat organizowane są przez KU AZS UKW Bydgoszcz. Do mistrzostw zostało zgłoszonych blisko 270 studentek i studentów z 24 uczelni. Kolejny raz nie zawiedli naszych oczekiwań „nasi” wioślarze i wioślarki.

Studenci UKW wioślarskimi Mistrzami Polski! (1)

Występując w trudnej roli faworyta - w ubiegłym roku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego zwyciężył w klasyfikacji generalne i uniwersyteckiej - i w tym roku naszeakademickie wioślarki i wioślarze spisali się znakomicie. Ponownie wywalczyli pierwsze miejsce i tytuł Akademickiego Mistrza Polski w Wioślarstwie w klasyfikacji generalnej (drugie miejsce zajęła Politechnika Gdańska a trzecie UMK Toruń) i oczywiście też w klasyfikacji uniwersyteckiej (przed UMK Toruń i UJ Kraków).

Studenci UKW wioślarskimi Mistrzami Polski! (2)

Studenci UKW Bydgoszcz wygrali, broniąc zdobytego przed rokiem tytułu, uważaną za najbardziej prestiżową wioślarską konkurencję, ósemkę mężczyzn. Tym bardziej godne jest to uwagi, gdyż w tej konkurencji wystartowała rekordowa ilość łodzi – 16 osad/144 wioślarzy. Nasza osada zdobyła złote medale w klasyfikacji generalnej i uniwersyteckiej. Startowała w składzie:

Piotr Dziewieczyński, Bartłomiej Sopoński, Artur Zalewski,Tomas Zobal, Dominik Marciniak, Kacper Mickiewicz, Nikodem Marysiak, Miłosz Jasiulewiczisterniczka Olga Wnuk.

Studenci UKW wioślarskimi Mistrzami Polski! (3)

Rewelacyjnie spisała się takżeIzabela Gałek, która zwyciężyła w konkurencji jedynek kobiet (startowały 23 osady) i także zdobyła złote medale w klasyfikacji generalnej i uniwersyteckiej.Izabela Gałekzostała także wyróżniona Nagrodą Rogera Vereya dla najlepszej wioślarki mistrzostw. W kategorii mężczyzn tę nagrodę uzyskał Patryk Wojtalak z Politechniki w Poznaniu.

Studenci UKW wioślarskimi Mistrzami Polski! (4)

Indywidualnie reprezentanci UKW Bydgoszcz wywalczyli jeszcze dwa medale w klasyfikacji uniwersyteckiej:Kacper Mickiewiczzłoty medal w jedynce mężczyzn iOliwia KaniaiMałgorzata Strybelmedal brązowy w dwójce podwójnej kobiet.

Studenci UKW wioślarskimi Mistrzami Polski! (5)

Nasze studentki i studenci trenują na co dzień w bydgoskich klubach: Regionalnym Towarzystwie Wioślarskim „Bydgostia”, Bydgoskim Towarzystwie Wioślarskim i Zawiszy Bydgoszcz a pewną ciekawostką był start w naszej ósemce mężczyzn Tomasa Zobalaz Czech, który studiuje na naszej uczelni w ramach programu Erasmus. Trenerem i opiekunem z ramienia UKW jest Lech Olszewski.

Serdeczne gratulacje!

Studenci UKW wioślarskimi Mistrzami Polski! (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated:

Views: 5887

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.